Onze Dieren

Op deze fantastische kinderboerderij wonen onder andere 2 ezels en 4 katten samen met de geiten en schapen. Er zijn verschillende geitenrassen, zoals de Nubische geit, Nederlandse landgeit, een melkgeit en de dwerggeiten. Ook zijn er verschillende schapenrassen, zoals de Schoonebeker, Zwartbles, Texelaar en Ouessant. De schapen en geiten mag je komen knuffelen in de knuffelwei. Dat vinden ze erg prettig!

Ook zijn er 2 varkens met een heuse modderpoel en in de volière kwetteren de grasparkieten van plezier. Kom maar eens luisteren! Een stel konijnen hebben hun eigen heuvel en er zijn ook nog cavia’s, eenden en verschillende kippenrassen.

Iedere diersoort heeft een eigen plekje in de stal, het hok, de wei, op de heuvel of in de volière.

Kom eens langs om dat allemaal met eigen ogen te zien!