Aangeboden dieren.

Regelmatig krijgen wij dieren aangeboden die zijn gevonden of waarvoor mensen niet meer kunnen zorgen.

Parkhoeve neemt deze dieren NIET aan. Wel kunnen wij u een aantal adressen geven waar u eventueel terecht kunt of verder kunt informeren.

Dierenopvang (dierenasiel)

https://www.dierenbescherming.nl/dierenasiel/dierenopvangcentrum-breda

Caviaplein; opvang en herplaatsing cavia’s

https://caviaplein.nl/

Konijnenopvang Chews & shelter

https://chewsennibbles.nl/chewsshelter-konijnenopvang-breda

Vogelopvang

http://vrczundert.nl/