Bezoek onze dieren of neem deel aan een activiteit

midgetgolfen, spelen in de waterspeeltuin,
of drink iets in onze horecagelegenheid

Over de kinderboerderij

De geschiedenis van onze kinderboerderij begint jaren negentig, toen er in een huis-aan-huisblad gevraagd werd om mee te denken, over hoe kunnen we het park in de Hoge Vucht opnieuw indelen. Een groep initiatiefnemers stelde een plan op, voor een kinderboerderij met midgetgolfbaan. Toen de Gemeente Breda hiervoor een locatie aan de rand van de Vuchtpolder beschikbaar gestelde, leidde dit op 16 oktober 1997 tot de oprichting Stichting Kinderboerderij Breda-Noord. Op 6 oktober 2001 werd de kinderboerderij officieel geopend door wethouder Janus Oomen.

In de jaren die volgden, werd de kinderboerderij uitgebreid met een (speel-)tuin, horecavoorziening met in totaal 150 zitplaatsen en, met dank aan de gemeente Breda, een unieke waterspeeltuin. Met het oog op alle deze toevoegingen en het feit dat enkel “kinderboerderij” de lading niet meer dekte, werd de naam op 1 maart 2012 gewijzigd in Kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord.  

Missie en Visie

Kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord streeft ernaar om een unieke plek te zijn waar mensen kunnen leren, recreëren, participeren en integreren.

Wij willen kinderen en volwassen de kans geven om op een speelse, laagdrempelige manier kennis te laten maken met verschillende dier- en plantensoorten om zo het bewustzijn van hun leefomgeving en de natuur te vergroten.

Gelegen aan de rand van Hoge Vucht bieden wij buurtbewoners een vrij toegankelijke ontmoetingsplek waar mensen kunnen recreëren, ontspannen en samen kunnen komen. Wij organiseren geregeld evenementen en activiteiten voor jong en oud waar iedereen meer dan welkom is.

Kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord biedt cliënten van Amarant een nuttige en vooral fijne dagbesteding aan. Werkzaamheden zijn onder andere het verzorging van de dieren en onderhoud van de tuinen. We zijn een leerbedrijf voor leerlingen van de landbouwschool dierverzorging, die d.m.v. stage een leerzame en leuke werkervaring opdoen.

Bestuur

Parkhoeve is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Naam van de stichting: Stichting Kinderboerderij Breda-Noord
RSIN/fiscaal nummer: 805870428

Post- en bezoekadres:
Parkhoeve Breda-Noord
Tussen de Dijken 101
4826 GW Breda

Bestuur:
Voorzitter: Ali el Kaddouri
voorzitter@parkhoevebredanoord.nl
Secretaris: Pierre Pattijn
secretaris@parkhoevebredanoord.nl
Penningmeester: Mark Haasen
penningmeester@parkhoevebredanoord.nl
Bestuurslid: Lianne van Dijk
Bestuurslid: Patrick de Jongh

De bestuursleden van de stichting verlenen hun diensten pro deo.

Medewerkers:
Hoofd Dierverzorging: Stephanie Raming
Locatiemanager: Diana Roos

Financiële verantwoording

Kinderboerderij

Ezels, schapen, geiten en varkens: maak kennis met al onze diersoorten.

Midgetgolfbaan

Speel samen op een baan van 18 holes voor kinderen én volwassenen!

Waterspeeltuin

Maak een wandeling door onze tuin of laat je natspatten in de waterspeeltuin.